تلقیح مصنوعی گوسفند به روش لاپاراسکوپی و با استفاده از اسپرم گوسفند نژاد خارجی پر بازده
در تاریخ 3/8/93 تعداد 260 رأس میش از واحد پرورش گوسفند وبز آقای محمد رضا موحدیان واقع در شهرستان آران و بیدگل همزمانی و در تاریخ 18/8/93 تعداد 185 رأس از آنها توسط اکیپ تلقیح مصنوعی گوسفند به روش لاپاراسکوپی و با استفاده از اسپرم گوسفند نژاد خارجی پر بازده(رومانف 90 %) و( 10 % نیز با اسپرم گوسفند نژاد سنگین وزن پاکستانی )در راستای تحقق پروژه تولید ترکیب های ژنتیکی گوسفند پر بازده تلقیح گردیدند.
شنبه 05 خرداد ماه 1397
ورود |عضويت
Copyright (c) 1397/03/05 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی آران و بیدگل
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا