Module Border Module Border
  شرح خبر 
95/10/15

کارگاه آموزشی تغذیه و چالکود درختان پسته


کارگاه آموزشی تغذیه و چالکود درختان پسته مورخه 9/10/95 با حضور 43 نفر از کشاورزان کویرات و مربیگری خانم مهندس فخری در محل سالن همایش جهاد کشاورزی کویرات وکلاس عملی آن نیز در منطقه فخره برگزار گردید
با هماهنگی اداره ترویج شهرستان آران وبیدگل کارگاه آموزشی تغذیه و چالکود درختان پسته مورخه 9/10/95 با حضور 43 نفر از کشاورزان کویرات و مربیگری خانم مهندس فخری در محل سالن همایش جهاد کشاورزی کویرات وکلاس عملی آن نیز در منطقه فخره برگزار گردید که اهم مسائل مورد بحث به قرار زیر میباشد. 1-زمان مناسب چالکود برای درختان پسته دیماه ویا قبل از گرم شدن هوا میباشد. 2-محل ایجاد واحداث چالکود در انتهای سایه انداز درخت میباشد. 3-کودهای آلی که برای چالکود استفاده میشوند شامل کودهای حیوانی و کود سبز وکود های هیومیکی میباشد. 4-کودهای حیوانی قبل از استفاده باید پوسانده شوند تا ضد عفونی گردیده و بذر علفهای هرزموجوددرآن و اسپور قارچ وتخم حشرات از بین بروند خاک را تعدیل نموده وشوری را کاهش میدهد. ph 5-کودهای هیومیکی 6-کودهای هیومیکی به سه دسته گرانوله و پودری ومایع تقسیم بندی میشوند که گرانوله را در خاک مدفون نموده وپودری و مایع را به آب آبیاری میدهند. 7-گیاهانی که میتوانند بعنوان کود سبز کاشته شوند شامل یونجه و شبدر و ارزن و جو می باشند که یونجه و شبدر بدلیل بحران آب کویرات ومصرف آب بالای این محصولات در این منطقه توصیه نمیشود. 9-اگر جو بعنوان کود سبز کاشته شود در خاکهای شور توصیه نمیشود چون شوری در برگهای جو جمع شده و دوباره به خاک برگردانده میشود. 10-میزان نیاز غذایی گیاه و مصرف کودها بر اساس آزمون خاک باغ صورت میگیرد
استفاده از اين خبر بدون ذكر منبع ممنوع است
نظرات شما
افزودن نظر شما
ارسال نظر
بازگشت
Module Border Module Border
شنبه 05 خرداد ماه 1397
ورود |عضويت
Copyright (c) 1397/03/05 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی آران و بیدگل
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا